Gầy lâu năm, ăn mãi vẫn không lên cân? – Đây chính là giải...

Bạn đã phải sống chung với thể xác hao gầy trong khoảng thời gian quá lâu? Dù đã thử mọi cách nhưng vẫn không đạt số cân như ý muốn? Đối với những người...

Ốm o gầy mòn suy duy dưỡng và những điều chưa biết

Nhiều người vẫn tưởng rằng hiện tượng suy duy dưỡng chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ, nhưng không phải, ngay cả người trưởng thành cũng có thể suy duy dưỡng.  Suy dinh dưỡng trước đây...